Čo sú misijné prázdniny?

SPOLOČENSTVO

BOH

ZÁBAVA


     Misijné prázdniny sú projektom pre stredoškolskú mládež. Ak chceš prežiť týždeň naplnený radosťou, spiritualitou, obohatiť sa o nové kultúrne poznatky, stretnúť mladých z rôznych kútov Slovenska neváhaj a už dnes začni plánovať účasť na Misijných prázdninách. Viac ako dvadsaťročná skúsenosť, mladý tím nadšených animátorov a misionári sa tešia na Teba!

     Misijné prázdniny sú určené pre mládež vo veku od 14 do 20 rokov a majú formu tábora. Konajú sa každoročne počas letných prázdnin vždy na inom mieste Slovenska.

    Verbisti organizujú Misijné prázdniny už 22 rokov za pomoci rehoľných sestier a laických spolupracovníkov.

    Každý deň je slávená spoločná svätá omša s misijnými prvkami a mladým je neustále k dispozícii kňaz, či už na svätú spoveď alebo duchovný rozhovor. Neoddeliteľnou súčasťou misijných prázdnin je aj šport, turistika, tanec, hry a zaujímavé prednášky. V programe nechýba ani služba - konkrétny skutok pomoci pre miestne spoločenstvo, farskú komunitu, obyvateľov mesta, kde sa Misijné prázdniny konajú, alebo špecifickú marginalizovanú skupinu.

      A neboli by to skutočné Misijné prázdniny, ak by medzi nás nezavítali misionári a misionárky, ktorí majú skutočnú skúsenosť so zámorskými misiami.

      Cieľom misijných prázdnin je ponúknuť mladým ľuďom na celom Slovensku kvalitný čas plný nových zážitkov, priateľstiev a radosti, aby spoznávali svoju misiu v tomto svete a nebáli sa ísť tam, kam ich volá milujúci Boh.

     Ak chceš prežiť týždeň naplnený radosťou a duchovnom, obohatiť sa o nové kultúrne poznatky, stretnúť mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska a získať nových priateľov, neváhaj a už dnes začni plánovať svoju účasť na misijných prázdninách. My sa na Teba tešíme!


MISIJNÉ PRÁZDNINY organizuje

Spoločnosť Božieho Slova: www.verbisti.sk

v spolupráci s

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého: www.ssps.sk

Kongregácia misijných sestier Kráľovnej Apoštolov: www.srasisters.org


Modlitbou MISIJNÉ PRÁZDNINY podporujú

Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony: www.sspsap.sk