TVOJA MISIA

Dvere do Božieho kráľovstva neotvoríš škrabkaním...treba ich vyraziť silou dobrých skutkou, silou milosrdenstva, silou lásky, silou viery, silou pokory...hľadaj svoju silu tu na zemi!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Ži tu a teraz...maj túžbu, miluj, bojuj, vzbudzuj kontroverziu, vzbudzuj v druhých otázky, buď ohňom, plameňom... buď soľou zeme, svojej krajiny...opusti pohodlie, bezpečie, šedý priemer a objavuj...cestu, pravdu, život!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Milosrdenstvo...rozhodnutie dávať, milovať, odpúšťať a nič neočakávať...rozhodni sa pre milosrdenstvo aj Ty!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Všetko nemôže byť hneď...treba byť trpezlivý...aj keď máš pocit, že Boh nepočúva tvoje modlitby, tvoje prosby...možno sa máš zatiaľ čosi naučiť, čosi spoznať...uč sa trpezlivosti!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Pros, ďakuj, chváľ, zdôveruj sa...nájdi si čas na rozhovor s Bohom, na modlitbu...každý vzťah treba budovať...najmä ten s Bohom!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Ak chceš milovať,začni teraz...ak chceš budovať, začni teraz...ak chceš niečo zmeniť, začni teraz...dnešok, terajší okamih je ten najlepší čas na zmenu...tvor svoju budúcnosť dnešným dňom...Ty na to máš!

MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Maj radosť, hoci aj z maličkostí... buď dôvodom pre úsmev a radosť druhých...Ty na to máš!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Veľká noc a zmŕtvychvstanie Ježiša sú víťazstvom nad smrťou... snaž sa každý deň víťaziť nad hriechom, víťaziť nad smrťou! A raduj sa! Aleluja!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Ježiš svoj kríž, svoju misiu prijal, žil a vytrval až do konca...aj Ty to dokážeš!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Aj keď prídu ťažkosti, smútok a máš pocit, že nič nemá zmysel...vtedy zostaň verný svojmu rozhodnutiu, svojej misii...a ver tomu, že to, čo robíš, zmysel má!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Pôst, obeť...vzdaj sa niečoho...niekoľkokrát sa Ti to jedného dňa vráti!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Aj keď priateľstvo môže byť niekedy ťažké a máš chuť odísť...bojuj a usiluj o svojich priateľov...a objavuj krásu priateľstva!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Ktosi Ťa volá...volá a povolává ku Tvojej misii...Pozýva Ťa ku nej Boh...každý den...maj odvahu odpovedať!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Maj odvahu snívať...maj odvahu ísť za svojimi snami...maj odvahu ich realizovať! Ty na to máš!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Nečakaj! Vydaj sa na cestu...teraz...aj keď budeš robiť iba malé krôčiky...je to dôležité...urob ich!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Kňaz, rehoľná sestra či laik...misia každého jedného z nás je jedinečná...objav tu svoju!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Tak ako je elektrikár pripravený opraviť výpadok alebo poruchu...zkús aj Ty pomôcť pri "výpadkoch" v životoch druhých!
OBJAV SVOJU MISIU!
#misijneprazdniny2019

Využívaj svoje schopnosti a talenty...ľudia okolo Teba budú spokojní a šťastní a Tebe to prinesie radosť a naplnenie!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Nauč sa čeliť výzvam. Zapri svoje nohy pevne do zeme.
Maj odvahu...Boh ti kryje chrbát! Ty na to máš!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Nasleduj lásku vo svojom živote, načúvaj hlasu svojho srdca a dôveruj...s ich pomocou nájdeš ten spávný smer!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Každý deň nasadzujú svoje životy na záchranu iných životov, na záchranu vecí. Ak máš v sebe túžbu pomáhať, nemaj strach hľadať svoju cestu!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Nechaj sa viesť, uzdraviť, zachrániť...
Chyť sa Božej záchrannej ruky. Dôveruj!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Vidieť radosť vo veľkých veciach nie je zložité.
Hľadaj radosť aj v maličkostiach!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Vidieť radosť vo veľkých veciach nie je zložité.
Hľadaj radosť aj v maličkostiach!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Napriek rozdielom sme pozvaní tvoriť spoločenstvo...doma, v škole, vo farnosti...
Hľadaj, čo máš Ty spoločné s ostatnými!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Vydaj sa na cestu a objavuj...seba, Boha, priateľov, misiu svojho života!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Urob dnes niečo veľké, niečo úžasné! Tvor! Bojuj!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Klíčiace semienko dokáže preraziť asfalt...predstav si, aké veľké veci dokážeš Ty, Božie dieťa!
Objav svoju misiu!
#misijneprazdniny2019

Zver svoje sny a túžby Bohu a choď si za nimi...ak sú správne, isto sa ti vyplnia!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
...a zameraj na ňu svoju pozornosť!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Dávaj všetko, čo máš...ak myslíš, že dávaš málo, no je to všetko čo máš, je to oveľa viac ako keby si mal veľa a dával iba kúsok...
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Nečakaj na lepšie počasie, lepšie podmienky...
Začni rozdávať radosť už dnes!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Daj do vecí, ktoré robíš, trpezlivosť a možno aj kus svojho srdca...lebo z malých vecí sa môžu stať obrovské diela!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Opusť komfort, prekroč hranicu komfortnej zóny...zmeny a zázraky sa dejú za ňou!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Rozhodni sa pre milosrdenstvo, pre ochotu a obetu...ked môžeš, tak pomôž...raz môžno budeš potrebovať pomoc aj Ty!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
...a zaži silu spoločenstva!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Rozbehni sa! Bež za svojím cieľom, za svojím srdcom! Bež!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!

...a zamier správny cieľ svojho života! ;)

MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Vernosť, trpezlivosť, láska, vytrvalosť...aj toto môže byť Tvoja celoživotná misia!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Nebuď vlažný, neurčitý. Nájdi seba, svoje túžby, zmysel svojho života. Maj odvahu, bojuj, choď za svoje hranice!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
...a nájdi viac ako len priateľov na celý život!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Tvoje schopnosti...Tvoje dary...Tvoje talenty...To všetko je Tvoja misia...Objav ich v sebe. Objav seba. Si unikát!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Možno zmení život tebe... Možno Ty zmeníš život druhým... Nájdi v sebe túžbu a odvahu objavovať!
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
... možno sa z nej stane láska na celý život.
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!

... jej čaro, krásu, naplnenie.

MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
... a isto si ju zamilujes.
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Cestou a necestou. Snehom, či slnkom.
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Usmej sa! S úsmevom a radosťou to ide ľahšie. A nadchneš i ďalších!
MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Maj odvahu! Vykroč! Vyskoč! Posuň sa vpred...do neznáma...
MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Reštartni svoj život a túžby- MISSION IS POSSIBLE!

#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!

Skúsil si to? Nie?

Teraz môžeš - MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019

Objav svoju misiu!
Nehovor, že sa to nedá.

Pamätaj - MISSION IS POSSIBLE!
#misijneprazdniny2019